טלי אנגור בראיון לרדיו ארץ אודות שיטת C.A.T ותוצאותיה הדרמטיות בהפחתת תסמיני אוטיזם בקרב ילידם המאובחנים על הרצף האוטיסטי

טלי אנגור | ראיון לרדיו ארץ